نمایش 1–12 از 42 نتیجه

مانومیتر INDUMART 28 BARصفحه ۱۶ سانت بدون فلنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر INDUMART20 BAR صفحه ۱۶ سانت بدون فلنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر INDUMART 100 BARصفحه ۱۶ بدون فلنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۲۰۰۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۶۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۱۰۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۱۶۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۲۰۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۳۰۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۴۰۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۶۰۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر NOVA FIMA صفحه ۱۶ سانت۱۶۰۰ psi فلنج دار تک رنج

3,100,000 تومان