نمایش دادن همه 12 نتیجه

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت خلاء (-۳۰ تا+۱۵۰ psi)بدون فلنج تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت خلاء (-۳۰ تا+۱۰۰ psi)بدون فلنج تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت خلاء (-۳۰ تا+۳۰ psi)بدون فلنج تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۶۰ psi بدون فلنج تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۶۰ psi فلنج دار تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۱۰۰ psi فلنج دار تک رنج

2,900,000 تومان

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۲۰۰ psi فلنج دار تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۳۰۰ psi فلنج دار تک رنج

2,900,000 تومان

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۶۰۰ psi فلنج دار تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۶۰۰ psi بدون فلنج تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۸۰۰ psi فلنج دار تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومیتر BADOTHERM صفحه ۱۶ سانت۱۵۰۰ psi بدون فلنج تک رنج

2,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید