نمایش 1–12 از 24 نتیجه

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۱۶۰۰ PSI با دقت ۰.۵ % فلنج دار تک رنج

2,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۱۲۰۰ PSI با دقت ۰.۵ % فلنج دار تک رنج

2,450,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۱۰۰۰ PSI با دقت ۰.۵ % فلنج دار تک رنج

2,450,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۳۰۰ PSI بار با دقت ۱% فلنج دار تک رنج

2,450,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۱۰۰ PSI بار با دقت ۱% بدون فلنج تک رنج

2,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت (-۱تا +۱/۵ بار) بار با دقت ۱% بدون فلنج تک رنج

2,450,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت (-۱تا +۱ بار) بار با دقت ۰.۵% فلنج دار تک رنج

2,450,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۰-۱۶۰بار با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

2,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۰-۱۶۰بار با دقت ۰.۵ % فلنج دار تک رنج

2,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۰-۱۰۰بار با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

2,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۰-۱۰۰بار با دقت ۰.۵ % فلنج دار تک رنج

2,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۶سانت ۰-۶۰بار با دقت ۰.۵ % فلنج دار تک رنج

2,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید