نمایش 1–12 از 33 نتیجه

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت (۳+تا-۱ بار) خلاء با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

2,250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت (۳+تا-۱ بار) خلاء با دقت ۰.۵ % فلنج دار تک رنج

2,250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت (۱.۵تا-۱ بار) خلاء با دقت ۰.۵ % بدون فلنج تک رنج

2,250,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت (۰تا-۱ بار) خلاء با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

2,400,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت ۱۰۰۰ psi با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

1,950,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت ۱۰۰۰ میلی بار با دقت ۱ % بدون فلنج تک رنج

1,950,000 تومان

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت ۶۰۰بار با دقت ۱ % بدون فلنج دورنج

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت ۲۵۰بار با دقت ۱ % بدون فلنج دورنج

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت ۱۶۰بار با دقت ۱ % بدون فلنج دورنج

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت ۱۰۰بار با دقت ۱ % بدون فلنج دورنج

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت ۶۰بار با دقت ۱ % بدون فلنج دورنج

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا اصلی ۱۰سانت ۴۰بار با دقت ۰.۵ % فلنج دار تک رنج

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید