نمایش دادن همه 9 نتیجه

مانومتر ویکا طرح ۶سانت (خلاء) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

950,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا طرح ۶سانت (از رنج ۴۰۰بار تا ۱۰۰۰ بار) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

870,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا طرح ۶سانت (از رنج ۱ بار تا ۲۵۰ بار) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

800,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا طرح ۱۰سانت (خلاء) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

1,650,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا طرح ۱۰سانت (از رنج ۱ بار تا ۲۵۰ بار) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

1,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا طرح ۱۰سانت (از رنج ۴۰۰بار تا ۱۰۰۰ بار) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

1,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا طرح ۱۶سانت (از رنج ۱ بار تا ۲۵۰ بار) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

1,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا طرح ۱۶سانت (خلاء) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

2,050,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مانومتر ویکا طرح ۱۶سانت (از رنج ۴۰۰بار تا ۱۰۰۰ بار) با دقت ۱ % بدون فلنج دو رنج

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید