نمایی از پتروشیمی در شب لنداسکیپ

دقیق صنعت اوپاتان

گیج فشار ویکا همه محصولات
ترانسمیتر فشار ویکا همه محصولات
آخرین محصولات
نیاز به مشاوره دارید ؟ 021-86034106
آخرین مقالات
ابزار‌های مختلفی برای اندازه‌گیری فشار در صنعت مورداستفاده قرار می‌گیرند که معروفترین آنها ترانسمیتر فشار...
ترانسمیتر فشار یک ابزاردقیق برای کنترل فشار فرآیند است. علاوه بر تمام فاکتورهای مؤثر بر اندازه‌گیری این...
ترانسمیتر دما یک ابزار سنجشی است که برای اندازه‌گیری حرارت یا دما به کار می‌رود. در بسیاری از صنایع، دمای یک...
لوگوی برند ویکا wika
لوگوی برند ایندومارت indumart
لوگوی برند روگر rueger
لوگوی برند bourdon بامر گروپ
لوگوی برند بادوترم badotherm