عیب یابی و رفع کدهای ارور روزمونت 3051

عیب‌یابی و رفع کدهای ارور روزمونت 3051

باوجوداینکه نصب دقیق و کالیبراسیون ترانسمیتر فشار می­تواند دقت عملکردی را برای استارت تضمین کند اما همواره خروج از تنظیمات و محدوده عملکردی، قطعی اتصالات، خرابی و سایر مشکلات خط فرآیندی منجر به تضعیف عملکرد این ابزار می­شود. هر گونه مشکل شناسایی برای این ابزار به‌صورت ارور در صفحه‌نمایش و یا رابط کاربر LOI آن نمایش داده می­شود. در این مطلب تمامی ارورهایی که در استفاده از یک دستگاه ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 3051، با آن مواجه خواهید شد را مورد ارزیابی قرار می­دهیم و راهکار رفع آن را بیان می­کنیم.

رفع ارورهای خرابی 3051

ارور­هایی که در این بخش مورد بررسی قرار می­گیرند تحت ارور خرابی (Failure) شناخته می‌شوند. خرابی یک دستگاه ترانسمیتر ممکن است به دلیل خرابی برد الکترونیک، ماژول سنسور و سنسور فشار رخ دهد. ارورهای مربوط به هر یک از این موارد در انواع نمایشگرها را در ادامه بررسی خواهیم کرد. جدول زیر تمامی ارورهای خرابی در انواع نمایشگرها را نمایش می‌دهد.

 

رفع ارورهای خرابی روزمونت 3051

 

خرابی برد الکترونیک (Electronics Board Failure):

نمایش کدهای ارور زیر بر روی نمایشگر، نشانگر خرابی برد مدار الکترونیکی است. در صورت مشاهده هر یک از این ارورها، برد مدار الکترونیکی را تعویض کنید. این ارور برای نمایشگرهای مختلف به شکل زیر است:

نمایشگر گرافیکی Electronics Board Failure
نمایشگر LCD FAIL BOARD
رابط اپراتور (LOI)FAIL BOARD

 

خرابی ماژول سنسور (Sensor Module Failure):

مشاهده هر یکی از ارورهای زیر در نمایشگر، نشانگر نقص در ماژول سنسور است و باید ماژول سنسور را تعویض کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDSensor Module Failure
LCD displayFAIL SENSOR
رابط اپراتور (LOI)FAIL SENSOR

 

خطای آپدیت فشار (No Pressure Updates):

مفهوم ارورهای زیر بر روی نمایشگر، این است که هیچ فشاری از سنسور به قسمت الکترونیک ترانسمیتر ارسال نمی‌شود. برای رفع این مشکل ابتدا از محکم‌بودن اتصال کابل سنسور به الکترونیک اطمینان حاصل کنید. اگر مشکل از کابل نبود سنسور فشار را تعویض کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDSensor Communication Failure
LCD displayNO P UPDATE
رابط اپراتور (LOI)NO PRESS UPDATE

 

ماژول حسگر ناسازگار (Incompatible Sensor Module)

هر یک از ارورهای زیر نشانگر این است که برد مدار الکترونیکی، ناسازگاری ماژول حسگر با سیستم را شناسایی کرده است. برای رفع این مشکل ماژول حسگر ناسازگار را تعویض کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDIncompatible Sensor Module
LCD displayXMTR MSMTCH
رابط اپراتور (LOI)XMTR MSMTCH

 

خطای آپدیت دما (No Temperature Updates)

نمایش هر یک از ارورهای زیر نشان می‌دهد که هیچ دمایی از سنسور به قسمت الکترونیکی ارسال نمی‌شود. در صورت مشاهده این ارور، برای رفع مشکل ابتدا از محکم‌بودن اتصال کابل سنسور به الکترونیک اطمینان حاصل کنید. اگر ارور همچنان رفع نشد سنسور فشار ترانسميتر را تعویض کنید

نمایشگر گرافیکی LCDSensor Communication Failure
LCD displayNO T UPDATE
رابط اپراتور (LOI)NO TEMP UPDATE

.

رفع کدهای ارور عدم عملکرد

ممکن است عدم عملکرد صحیح یک ترانسمیتر به دلیل ارورهای عملکردی که  تحت (Function Check) شناخته می‌شوند، رخ بدهد. ارور عدم عملکرد صحیح یک ترانسمیتر به دو دلیل ناخوانایی متغیر اولیه دستگاه و جریان تست حلقه ثابت رخ می‌دهد. در ادامه ارورهای مربوط به هر یک از این موارد در انواع نمایشگرها را بررسی خواهیم می­کنیم.

 

رفع کدهای ارور عدم عملکرد

 

متغیر اولیه دستگاه (Primary or Device Variable Simulated)

 هر یک از کدهای زیر نشانگر این است که متغیر دستگاه، اندازه‌گیری فرآیند را نشان نمی­دهد. برای رفع این ارور دستگاه را ری استارت کنید.

نمایشگر گرافیکی LCD[Variable] Simulated
LCD display(None)
رابط اپراتور (LOI)(None)

 

جریان تست حلقه ثابت (Loop Test Current Fixed)

هریک از کدهای زیر نشانگر این است که خروجی آنالوگ ثابت است و به دلیل تنظیم ترانسمیتر فشار روی حالت تست حلقه، اندازه‌گیری فرآیند را نشان نمی‌دهد. برای رفع این ارور ابتدا بررسی کنید که تست حلقه دیگر موردنیاز نباشد، سپس حالت تست حلقه را غیرفعال کنید یا دستگاه را راه‌اندازی مجدد کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDLoop Test Current Fixed
LCD displayANLOG FIXED
رابط اپراتور (LOI)ANLOG FIXED

 

رفع کدهای ارور خروج از محدوده عملکرد

بیشترین ارورهای ترانسمیتر‌ها مربوط به عدم کارکرد در محدوده ستاپ شده هستند که تحت ارورهای (Out of Specification) شناخته می‌شوند. این نوع از ارورها به دلیل خروج سیستم از محدوده‌های تنظیم شده همچون فشار خارج از محدوده، دمای ماژول خارج‌ازحد مجاز و حلقه جریان اشباع رخ می‌دهد. در ادامه با کدهای هر یک از این ارورها آشنا شده و راهکار رفع مشکل را ارائه می‌دهیم.

 

رفع کدهای ارور خروج از محدوده عملکرد

 

فشار خارج از محدوده (Pressure Out of Limits)

نمایش این کد‌ها نشان می‌دهد که فشار فرآیند از حداکثر محدوده اندازه‌گیری ترانسمیتر فراتر رفته است. برای رفع این ارور ابتدا شرایط فرآیندی نصب ترانسمیتر فشار را بررسی کنید. سپس اتصال فشار ترانسمیتر را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به برق متصل نیست و دیافراگم‌های ایزوله آسیبی ندیده‌اند. در نهایت اگر ارور همچنان رفع نشد ماژول سنسور را تعویض کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDPressure Out of Limits
LCD displayNO P UPDATE
رابط اپراتور (LOI)PRES OUT LIMITS

 

دمای ماژول خارج‌ازحد مجاز (Module Temperature Out of Limits)

 نمایش هر یک از ارورهای زیر نشانگر این است که دمای ماژول از محدوده عملکرد ترانسمیتر فشار فراتر رفته است. برای رفع این مشکل ابتدا دمای محیط و فرآیند را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مطابق با مشخصات هستند. در نهایت اگر ارور رفع نشد ماژول سنسور را تعویض کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDModule Temperature Out of Limits
LCD displayTEMP LIMITS
رابط اپراتور (LOI)TEMP OUT LIMITS

 

اشباع جریان حلقه (Loop Current Saturated)

هر یک از ارورهای زیر نشان می‌دهد که مقدار جریان آنالوگ حلقه خارج از محدوده اشباع است. برای رفع مشکل این ارور موارد زیر را به ترتیب انجام دهید.

  • شرایط فرآیندی نصب ترانسمیتر فشار را بررسی کنید.
  • تنظیمات را برای نقاط محدوده 4 میلی آمپر و 20 میلی آمپر بررسی کنید و در صورت لزوم دوباره تنظیم کنید.
  • اتصال فشار ترانسمیتر را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به برق متصل نیست و دیافراگم‌های ایزوله آسیبی ندیده‌اند.
  • ماژول سنسور را تعویض کنید.
نمایشگر گرافیکی LCDLoop Current Saturated
LCD displayANLOG SAT
رابط اپراتور (LOI)ANALOG SAT

 

رفع کدهای ارور تعمیر و نگهداری

ارورهای تعمیر و نگهداری دسته‌ای دیگر از انواع ارورهای رایج در ترانسمیترها هستند که به دلیل نقص فنی در نحوه اتصال و یا مشکلات فیزیکی در خود ترانسمیتر رخ می­دهند. این دسته از ارور شامل هشدار فرآیندی، خط ایمپالس، درگیری، دکمه‌ها، خرابی ارتباط نمایشگر و همچنین انحراف ولتاژ ترمینال می‌شود. در ادامه به نحوه نمایش این ارور‌ها و رفع مشکل هر یک از آنها به طور جداگانه می­پردازیم.

 

رفع کدهای ارور تعمیر و نگهداری ترانسمیتر فشار روزمونت 3051

 

هشدار فرآیندی (Process Alert)

 نمایش این ارور نشانگر این است که دستگاه تغییری را در متغیر نظارت شده شناسایی کرده است که از آستانه‌های تنظیم شده برای Alert فراتر رفته است. برای رفع این ارور ابتدا بررسی کنید که متغیر نظارت شده فراتر از مقادیر هشدار است یا خیر. در غیر این صورت برای رفع ارور، تنظیمات هشدار را تغییر دهید و یا خاموش کنید. انواع ارور هشدار فرآیند برای انواع نمایشگرها در زیر نشان داده شد است.

نمایشگر گرافیکی LCDProcess Alert  [Alert Name]
LCD display[Alert Name]
رابط اپراتور (LOI)[Alert Name]

 

خط ایمپالس (Plugged Impulse Line Diagnostic)

ارورهای زیر نشان می‌دهد که خط ضربه‌ای وصل شده تغییری را در سطوح نویز فرآیند شناسایی کرده است که می‌تواند به خط ضربه‌ای متصل و یا عنصر جریان متصل مربوط شود. برای رفع این ارور ابتدا شرایط فرآیندی که ترانسمیتر در آن نصب شده است را بررسی کنید. سپس تجهیزات و فرآیند اطراف را برای شرایط خط ضربه وصل شده، المان جریان وصل شده بررسی کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDPlugged Impulse Line Diagnostic
LCD displayPlug Line
رابط اپراتور (LOI)Plugged Line

 

درگیری دکمه‌ها (Button Stuck)

ارورهای زیر نشانگر این هستند که حداقل یک دکمه روی نمایشگر ترانسمیتر یا در محفظه گیرکرده است. برای رفع این مشکل، ابتدا بررسی کنید که دکمه‌های روی محفظه فشرده درگیر نباشند، سپس پوشش محفظه جلویی را بردارید و اطمینان حاصل کنید که دکمه‌های نمایشگر درگیر نباشند. در صورت عدم رفع ارور، اگر از دکمه‌ها استفاده نمی‌شود، آنها را غیرفعال کنید. در نهایت اگر همچنان ارور نمایش داده می­شود، اگر نمایشگر حاوی دکمه است، آن را تعویض کنید و یا برد مدار الکترونیکی را تعویض کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDButton Stuck
LCD displaySTUCK BUTTON
رابط اپراتور (LOI)STUCK BUTTON

 

خرابی ارتباط نمایشگر (Display Communication Failure)

 در صورت بروز این ارور، برد مدار الکترونیکی ارتباط خود را با نمایشگر ترانسمیتر فشار قطع کرده است. برای رفع این مشکل ابتدا پوشش محفظه جلویی را بردارید و بررسی کنید که مجموعه نمایشگر به‌درستی قرار گرفته و به برد مدار الکترونیکی متصل است. در صورت عدم رفع ارور صفحه‌نمایش را تعویض کنید. اگر همچنان مشکل رفع نشد برد مدار الکترونیکی را تعویض کنید.

نمایشگر گرافیکی LCDN/A
LCD displayN/A
رابط اپراتور (LOI)N/A

 

انحراف ولتاژ ترمینال (Loop Integrity Diagnostic)

نمایش ارورهای زیر انحراف ولتاژ ترمینال را خارج از محدوده‌های پیکربندی شده حلقه تشخیص داده است. برای رفع این ارور موارد زیر را به ترتیب انجام دهید.

  • منبع تغذیه DC را بررسی کنید تا مطمئن شوید که برق پایدار و دارای حداقل ریپل است.
  • سیم‌کشی حلقه را از نظر خرابی یا اتصال به زمین نامناسب بررسی کنید.
  • پوشش محفظه سیم‌کشی را بردارید و خوردگی آب یا بلوک ترمینال را بررسی کنید.
  • حلقه را دوباره تعریف کنید و در صورت لزوم حد انحراف را تنظیم کنید.
نمایشگر گرافیکی LCDLoop Integrity Diagnostic
LCD displayPOWER ADVISE
رابط اپراتور (LOI)POWER ADVISE

 

جمع‌بندی:

ارورهایی که هر ترانسمیتر در طول عملیات نمایش می‌دهد در 4 دسته جای می­گیرند. این ارور‌ها به بدلیل خرابی قطعات ترانسمیتر، عدم عملکرد صحیح اجزا، خروج از محدوده تنظیمات ترانسمیتر فشار و نیاز به تعمیر اتصالات در نمایشگر ترانسمیتر ظاهر می­شوند.

خرابی یک دستگاه ترانسمیتر ممکن است به دلیل خرابی برد الکترونیک، ماژول سنسور و سنسور فشار رخ می‌دهد. ارور عدم عملکرد صحیح یک ترانسمیتر ناشی از ناخوانایی متغیر اولیه دستگاه و جریان تست حلقه ثابت است. ارورهای عدم عملکرد صحیح اجزا نیز مربوط به عدم کارکرد در محدوده ستاپ شده هستند. خروج سیستم از محدوده‌های تنظیم شده همچون دمای ماژول خارج‌ازحد مجاز، فشار خارج از محدوده منجر به این ارور‌ها می‌شوند. در نهایت نقص فنی در نحوه اتصال و یا مشکلات فیزیکی در خود ترانسمیتر عاملی برای رخ‌دادن ارورهای تعمیر و نگهداری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *